అజ్ఞాత దాతకు మా సి .హెచ్ .ఎస్ సంస్థ తరఫున హృదయపూర్వక అభినందనలు 💐💐🙏🙏

ఈరోజు చిట్వేలి జిల్లా పరిషత్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల మరియు కస్తూరిబా బాలికల పాఠశాలలలో పదవ తరగతి ప్రధమ, ద్వితీయ మరియు తృతీయ స్థానాలలో మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులకు అజ్ఞాతదాత సహకారంతో వారి తాతయ్య కీర్తిశేషులు శ్రీమాన్ చెట్లూరు రామాచార్యులు మరియు కీర్తిశేషులు చెట్లూరు కృష్ణమ్మ గార్ల జ్ఞాపకార్ధముగా నగదు బహుమతులు అందజేసి ప్రోత్సహించడం జరిగినది…

అజ్ఞాత దాతకు మా సి .హెచ్ .ఎస్ సంస్థ తరఫున హృదయపూర్వక అభినందనలు 💐💐🙏🙏

విద్యా దానం మహాదానం
చిట్వేల్ హెల్ప్ లైన్ సొసైటీ

 


మన సి.హెచ్.ఎస్ సంస్థ తరఫున చిట్వేలి జిల్లా పరిషత్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలకు జ్ఞాపికను అందజేయడం జరిగినది…


జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల తరపున అతిథులకు సన్మానం …💐


Loading

admin
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *