రైతు బజార్

CHS – రైతు బజార్

గమనిక : 

CHS కేవలం సమాచారం సేకరించి అందరికి చేరవేయడం మాత్రమే,
సరుకు సీజన్లో మరియు అందుబాటు మేరకు ఉంటుంది.

మీ మధ్య జరిగే లావాదేవీలు , ఇతర సమస్యలకు CHS కు సంబంధం లేదు. 

  • మీదగ్గర వున్న వస్తువులు అమ్ముకోవాలన్నా లేక ఉచితంగా ఇవ్వాలన్నా, ఆ వస్తువు ఫొటొ, అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్  CHS గ్రూప్ అడ్మిన్లకు తెలియచేయండి.
  • ఆ సమాచారం అన్ని గ్రూపు ల్లొ పెట్టి ప్రచారంచేసి మీకు సహాయపడగలరు.

  • CHS రైతు బజార్ – WhatsApp Group Link

Contact :
+965 55967711

Loading