2018

మన్నూరు భాస్కర్ రెడ్డి ,
రోసిరెడ్డి , మార్గోపల్లి ,
ప్రెసిడెంట్.
965 99813998

బొంతల శివ నాగేశ్వరరావు ,
చిన్న ఈశ్వరయ్య ,
చిట్వేల్ , వైస్ ప్రెసిడెంట్.
919490884311

కాకర్ల కోటేశ్వరరావు,
నాగేశ్వరరావు
చిట్వేల్
వైస్ ప్రెసిడెంట్.
965 55458453

ఎం వెంకటరమణ
రామచంద్రయ్య
చిట్వేలి
వైస్ ప్రెసిడెంట్.

చౌడవరం ఉమామహేశ్వర్ రెడ్డి,
రఘురామిరెడ్డి
చిట్వేల్
జనరల్ సెక్రెటరీ.

గాడి ఇంతియాజ్
బషీర్
చిట్వేల్
సెక్రటరీ

మాదినేని ప్రసాద్
రామయ్య
రాజుగుంట
జాయింట్ సెక్రటరీ

కొమిరెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి
సభాపతి రెడ్డి
గొల్లపల్లి
జాయింట్ సెక్రెటరీ

గూడూరు నాగరాజు
పెద్ద గోవిందరాజు
పాత చిట్వేలి
ట్రెజరర్

దొడ్ల వాగు వేణుగోపాల్
సుబ్బరాయుడు
చిట్వేల్
జాయింట్ ట్రెజరర్

హస్తవరం మదనమోహన్ రెడ్డి
లక్ష్మి నరసయ్య
మైలపల్లి
అడ్వైజర్.

సమ్మెట వీరాంజనేయ రాజు
పాపరాజు
పాత చిట్వేల్
అడ్వైజర్

బసిరెడ్డి రమణారెడ్డి
రమణారెడ్డి
కే ఎస్ అగ్రహారం
అడ్వైజర్

నాగిరెడ్డి శంకర నారాయణరెడ్డి
వెంకటరెడ్డి
తిమ్మాయపాళెం
అడ్వైజర్

నాయన బాలాజీ
సుబ్బరాయుడు
చిట్వేల్
అడ్వైజర్

మహమ్మద్ షఫీ
సత్తార్ షాబ్
చిట్వేల్
అడ్వైజర్

రోళ్ళ మోహన్
సుబ్బన్న
చిట్వేల్
నెంబర్

తిరుమల రెడ్డయ్య నాయుడు
రామచంద్రయ్య
చిట్వేల్
నెంబర్

Loading